Kemi 1 Syra Bas

Övningen är skapad 2020-05-12 av majafendin. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • HCl Saltsyra
 • HNO₃ Salpetersyra
 • CH₃COOH Ättiksyra
 • HCOOH Myrsyra
 • H₃PO₄ Fosforsyra
 • H₂SO₄ Svavelsyra
 • NH₃ Ammoniak
 • NaOH Natriumhydroxid
 • BTB blir gult när ett ämne är surt.
 • BTB blir grönt när ett ämne är neutralt.
 • BTB blir blått när ett ämne är basiskt.
 • Fenolftalein ger utslag när ämnet är basiskt .
 • Fenolftalein blir rosa när det utsätts för ett basiskt ämne.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-1-syra-bas.9795040.html

Dela