Kemi 1 p1 beteckningar

Övningen är skapad 2019-10-21 av Tazzify. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • silverjon Ag+
 • Nickeljon Ni2+
 • Zinkjon Zn2+
 • koppar(1)jon Cu+
 • koppar(2)jon Cu2+
 • järn(2)jon Fe2+
 • järn(3)jon Fe3+
 • Aluminiumjon Al3+
 • Ammoniumjon NH+4
 • Nitratjon NO-3
 • Hydroxidjon OH-
 • Sulfatjon SO2-4
 • Karbonatjon CO2-3
 • Nitridjon N3-
 • Sulfidjon S2-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-1-p1-beteckningar.9389289.html

Dela