Kemi 1 frågor

Övningen är skapad 2021-01-12 av Kallehed. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Salpetersyra HNO3
 • Saltsyra HCl
 • Svavelsyra H2SO4
 • Fosforsyra H3PO4
 • Kolsyra H2CO3
 • Ättiksyra HAc
 • Hydroxidjon OH^-
 • Oxidjon O^2-
 • Ammoniak NH3
 • Karbonatjon CO3^2-
 • Vätekarbonatjon HCO3^-
 • Vatten H2O
 • Nidtridjon N^3-
 • Sulfidjon S^-2
 • ammoniumjon NH4^+
 • Oxoniumjon H3O^+
 • Nitratjon NO3^-
 • Sulfatjon SO4^2-
 • Vätesulfatjon HSO4^-
 • Kalciumkarbonat CaCO3
 • Bariumsulfat BaSO4
 • Silverklorid AgCl

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-1-fragor.10200238.html

Dela