ke epic

Övningen är skapad 2019-05-15 av Sebbedeleeuw05. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • saltsyra HCI
  • svavelsyra H₂SO₄
  • salpetersyra HNO₃
  • natriumhydroxid NaOH
  • kaliumhydroxid KOH
  • kalciumhydroxid Ca(OH)₂
  • Ammoniak NH₃

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ke-epic.9078871.html

Dela

Annonser