Kärnfysik förhör 16/10-19

Övningen är skapad 2019-10-14 av Imraakbas. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Atom Små byggstenar
 • Atomkärna Består av protoner och neutroner
 • Elektron Negativt laddad
 • Proton Positivt laddad
 • Neutron Neutralt laddad
 • Isotop Variant av grundämne, bestämt av antal neutroner i kärnan
 • Atomnummer Antal protoner i atomkärnan
 • Masstal Summan av antal protoner och neutroner i kärnan
 • Sönderfall Atomkärnan strålar ut energi på olika sätt
 • Radioaktivitet Fenomen där atomkärnor spontant omvandlas till andra typer av kärnor samtidigt som de avger joniserande strålning.
 • Joniserande strålning Ämnen som sänder ut strålning på någon av de här sätten tex, alfastrålning, betastrålning och gammastrålning.
 • Halveringstid Hur lång tid det tar för hälften av alla atomkärnor i ett radioaktivt ämne att sönderfalla.
 • Kedjereaktion Strålningen kan dela nya atomer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/karnfysik-forhor-16-10-19.9367471.html

Dela

Annonser