Kärkirurgi

Övningen är skapad 2019-07-04 av sonias. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • angiografi kontraströntgen av kärl
 • anastomos förbindelse
 • arterioskleros åderförkalkning
 • bifurkationsprotes (Y-graft) byxliknande kärlprotes
 • by pass annan eller alternativ väg förbi ett krälhinder
 • claudicatio smärta i rörelse pga dålig blodcirkulation bildas mjölksyra i muskler
 • dilation utvidgning
 • distal utåt
 • embolektomi operativt avlägsnande av embolus
 • emboli/embolus blodpropp som lossnat och följt med blodströmmen och fastnat i ett distalt kärl
 • fibrotisk ärrig
 • flebografi kontraströntgen av vener
 • gangrän kallbrand
 • graft kärlprotes
 • in situ by pass by pass operation med venen kvar i sitt ursprungliga läge
 • intima innersta skiktet i en artär
 • ischemi syrebrist lokalt i vävnaden
 • kollateraler genvägar för blodet, små blodkärl vid sidan av förträngda eller avstängda kärl
 • kontralaterala motsatt sida
 • kritisk ischemi svår cirkulationsförsämring med gangränhot
 • lumen hålrum
 • makroembolier stora blodproppar
 • medial närmare mitten
 • carnal utsidan
 • ocklusion stopp i kärl eller graft
 • percutan genom huden
 • plack kärlbeläggning
 • proximalt uppåt, mot hjärtat
 • PTA (perkutan transluminal angioplastik) ballongsprängning
 • resistens flödesmotstånd
 • ruptur bristning
 • sackulär säckform
 • stenos förträngning
 • syntetisk konstgjord
 • transluminal gående via kärlets hålrum
 • trombectomi avlägsnande av trombos operativt
 • trombos blodpropp
 • trombolys avlägsnande av trombos kemisk väg
 • tubgraft graft i form av ett rör
 • vena saphena magna ven från fotarkaden till ljumsken

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/karkirurgi.9102495.html

Dela