Kapitel 7 - Aiuto! Non funziona il mio cellulare

Övningen är skapad 2020-05-24 av jacobbergfalk. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Aiuto! Hjälp!
 • Funzionare Fungera
 • Fammi vedere! Låt mig se
 • Proprio Verkligen
 • Scarico urladdad
 • l'ho appenda caicato Jag har just laddat den
 • Adattatore Adapter
 • Senza Utan
 • Credere Tro
 • Chiamare Ropa
 • Da qualche parte Någonstans
 • Cosa è successo Vad har hänt
 • Sono tre ore che lo carico Jag har laddat den i tre timmar
 • Problema Problem
 • Portare Ta med
 • Caricabatterie Batteriladdare
 • Negozio Affär
 • Andare dritto Gå rakt fram
 • Fino a Ända till
 • Ti ricordi Minns du
 • La prima strada Första gatan
 • A sinistra till vänster
 • Girare Svänga
 • A destra till höger
 • Lontano Långt
 • Ci vuole Behövs det, tar det
 • I miei compagni Mina klasskamrater
 • C'è tempo Det är gott om tid
 • Sperare Hoppas
 • Soluzione Lösning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-7-aiuto-non-funziona-il-mio-cellulare.9806945.html

Dela