Kapitel 4: Sensation and perception

Övningen är skapad 2019-03-16 av jaenniee. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Synestesi Den perceptuella upplevelsen av ett sinne som väcks av ett annat sinne
 • Modaliteter Sensoriska hjärnområden som processar olika komponenter av den perceptuella världen
 • Känsla Enkel medvetenhet pga stimulationen av ett sensoriskt organ
 • Perception Organisationen, identifikationen och tolkningen av en känsla för att kunna forma en mental representation
 • Transduktion Det som händer när många sensorer i kroppen konverterar fysiska signaler från miljön till nervsignaler som skickas till det centrala nervsystemet
 • Psykofysik Metoder som mäter styrkan av ett stimuli och observatörens känslighet för stimulit
 • Absolut tröskelvärde Den minimala intensitet som behövs för att just precis upptäcka ett stimuli
 • Just notifierbara skillnaden (JND) Den minimala förändringen i ett stimuli som bara just precis kan upptäckas
 • Weber's lag Den just precis upptäckbara skillnaden på ett stimuli är en konstant proportion oavsett variationer i intensitet
 • Signalupptäckningsteori En observation om att responsen till ett stimuli beror på en persons känslighet till stimulit med oljud och på en persons svarskriterier
 • D-prime (D') En statistik som ger relativt ren mätning av betraktarens känslighet eller förmåga att upptäcka signaler
 • Visuell skärpa Förmågan att se små detaljer
 • Längd Det som avgör vad vi uppfattar som nyans eller färg på en ljusvåg
 • Amplitud Det som avgör hur vi uppfattar ljushet på en ljusvåg
 • Renhet Det som avgör hur vi uppfattar saturation eller rikhet av färg från en ljusvåg
 • Retina Ljuskänslig vävnad bak i ögat
 • Ackommodation Processen när ögat får en klar bild på retina
 • Tappar fotorecepterorer som upptäcker färg, opererar under normalt dagsljus och låter oss fokusera på små detaljer
 • Stavar Fotoreceptorer som blir aktiva endast under dovt ljus för nattseende
 • Fovea Ett område på retina där synen är klarast och det inte finns några stavar alls
 • Receptivt fält Regionen på den sensoriska ytan som, när den blir stimulerad, orsakar en förändring i avfyrningsgraden av den neuronen
 • Blind spot Ett område i retinan som inte innehåller varken stavar eller tappar och därför inte har någon mekanism för att känna av ljus
 • Area v1 Den initiala processande regionen av primära visuella kortex
 • Topografisk visuell organisation Angränsande neuroner processar angränsande portioner av det visuella fältet
 • Den ventrala (under) strömmen Går genom occipitalloben till dom nedre delarna av temporalloberna och inkluderar hjärnområden som representerar ett objekts form och identitet; vad det är
 • Den dorsala (övre) strömmen Går från occipitalloben till parietalloberna (även några av dom mittersta och övre nivåerna av temporalloberna), och connectar med områden i hjärnan som identifierar plats och rörelse av ett objekt; vart det är.
 • Visuell form agnosia Oförmågan att känna igen objekt genom synen
 • Perceptuell konstant En perceptuell princip som kungör att även om aspekter av sensoriska signaler förändras, så förblir perceptionen konstant
 • Mall En mental representation som kan bli direkt jämförd med en sedd form i retinans bild
 • Fusiform gyrus En del i hjärnan som är aktiv under ansiktsigenkänning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-4-sensation-and-perception.8966264.html

Dela