Kapitel 3 Le secret de Lou

Övningen är skapad 2018-09-01 av zusanne. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • eller? ou?
 • man pussas on se fait la bise
 • en gång une fois
 • det beror på ça dépend
 • städer des villes
 • jag pussar inte je n'embrasse pas
 • hemligheten le secret
 • är han inte här? il n'est pas là?
 • frånvarande absent, absente
 • sjuk malade
 • stig in! entrez!
 • ursäkta! excusez-moi!
 • jag är försenad je suis en retard
 • det gör inget ce n'est pas grave
 • sätt dig assieds-toi
 • skriv! écrivez!
 • datumet la date
 • i ditt skrivhäfte dans votre cahier
 • i era skrivhäften dans vos cahiers
 • öppna era böcker ouvrez vos livres

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-3-le-secret-de-lou.7835924.html

Dela