Kapitel 2

Övningen är skapad 2019-03-08 av nedbar. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ni vet вы знаете
 • här здесь
 • tunnelbana метро
 • på/i (stängda utrymmen) в
 • taxistation стоянка такси
 • där там
 • buss автобус
 • centrum центр
 • var(?) куда
 • till/på (öppna utrymmen) на
 • till vänster (riktning) налево
 • station станция
 • gata улица
 • jag vet inte я не знаю
 • karta план
 • adress адрес
 • hus дом
 • teater театр
 • manlig förbipasserande прохожий
 • nära близко
 • gå! идите
 • rakt fram прямо
 • kvinnlig förbipasserande прохожая
 • jag förstår inte я не понимаю
 • bolsjojteatern большой театр
 • långt borta далеко
 • det finns есть
 • naturligtvis конечно
 • den/det оно

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-2.8949884.html

Dela