Kapitel 10A: Hast du Lust ins Kino zu gehen?

Övningen är skapad 2019-09-17 av cissantrieb. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nichts Besonderes ingenting särskilt
 • Was gibt's? Vad finns?
 • läuft går
 • gerade just nu
 • Das schaffe ich. Det klarar jag.
 • Bis dann! Vi ses då!
 • Hast du etwas vor? Har du för dig något?
 • heute Abend ikväll
 • wieso hur så
 • das klingt gut det låter bra
 • Wir sehen nach. Vi ser efter.
 • nur bara
 • Schade synd
 • ich würde jag skulle
 • am liebsten helst
 • witzig rolig
 • Hier gibt's keine. Här finns inga.
 • ausleihen hyra
 • bestimmt säkert
 • meine Eltern mina föräldrar
 • die Tüte påsen
 • die Komödie komedin
 • die Zeitung tidningen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-10a-hast-du-lust-ins-kino-zu-gehen.9040317.html

Dela