Kapitel 10: Schweden und Deutschland

Övningen är skapad 2020-02-05 av cissantrieb. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • was ist dir aufgefallen vad har du lagt märke till
 • letztes Jahr förra året
 • das was det som
 • sie verstehen sich de förstår varandra
 • irgendwie på något sätt
 • stärker starkare
 • und so was och sånt
 • das Geschäft affären
 • man zieht sich die Schuhe aus man tar av sig skorna
 • bevor innan
 • dadurch därigenom
 • ich würde sagen jag skulle säga
 • manche Sachen vissa saker
 • sich unterscheiden skilja sig åt
 • miteinander med varandra
 • verbringen tillbringa
 • Jugendliche ungdomar
 • ähnlich likt
 • das Denken tänkandet
 • ziemlich gleich ganska likt
 • sich unterhalten samtala
 • das Märchen sagan
 • z.B (zum Beispiel) till exempel
 • gar nicht inte alls
 • von dem Elternhaus her hemifrån
 • ungewohnt ovant
 • ein bisschen lite

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-10-schweden-und-deutschland.8934223.html

Dela