Kap 6: Skuvla, Nordsamiska 4-6

Övningen är skapad 2019-05-08 av woluba. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skuvla skola
 • távvál tavla
 • gábe skåp
 • lávka ryggsäck
 • hildu hylla
 • beaŋka stol
 • beavdi bord
 • peanna penna
 • skárrit sax
 • linjála linjal
 • sihkkun sudd
 • dihtor dator
 • oahpaheaddji lärare
 • bodda rast
 • oahppi elev
 • olgun ute
 • olggos ut
 • siste inne
 • sisa in
 • čállit, mun čálán, don čálát, son čállá att skriva, jag skriver, du skriver, hen skriver
 • lohkat, mun logan, don logat, son lohká att läsa, jag läser, du läser, hen läser
 • sárgut, mun sárggun, don sárggut, son sárgu att rita, jag riter, du riter, hen riter
 • lávlut, mun lávllun, don lávllut, son lávlu att sjunga, jag sjunger, du sjunger, hen sjunger
 • rehkenastit, mun rehkenasttán, don rehkenasttát, son rehkenastá att räkna, jag räkner, du räkner, hen räkner
 • oahppat, mun oahpan, don oahpat, son oahppá att lära sig, jag lär mig, du lär dig, hen lär sig
 • eŋgelašgiella engelska
 • ruoŧagiella svenska
 • matematihkka matematik
 • valástallan idrott
 • birasoahppa samhällskunskap
 • sámegiella samiska
 • govva bild
 • musihkka musik
 • duodji slöjd
 • Maid don dagat? Vad gör du?
 • Maid son dahká? Vad gör hen?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kap-6-skuvla-nordsamiska-4-6.9063004.html

Dela

Annonser