Kap 5 Ryska glosor

Övningen är skapad 2016-02-16 av Axelia. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • профессии yrken
 • продавщица kvinnlig expedit
 • продавец manlig expedit
 • артист manlig skådespelare/artist
 • артистка kvinnlig skådespelare/artist
 • музыкант musiker
 • учитель manlig lärare
 • учительница kvinnlig lärare
 • архитектор arkitekt
 • официантка servitris
 • официант kypare
 • юрист jurist
 • секретарь sekreterare
 • повар kock
 • студент manlig student
 • студентка kvinnlig student
 • врач läkare
 • журналист manlig journalist
 • журналистка kvinnlig journalist
 • бухгалтер manlig bokhållare
 • бухгалтерша kvinnlig bokhållare
 • инженер ingenjör
 • медсестра sjuksköterska
 • строитель byggmästare
 • медбрат manlig sjuksköterska
 • профессия yrke
 • делать att göra
 • кем vem, vad
 • работать att arbeta
 • обычно vanligtvis
 • в научном институте på vetenskapsuniversitetet
 • научн/ый, -ая, -ое vetenskaplig
 • институт institut
 • сейчас nu
 • отдыхать att vila
 • изучать att studera
 • космос rymden
 • Да вы что? Jaså, verkligen?
 • интересно intressant
 • в Москве i Moskva
 • вы приехали ni kom
 • приехать att komma
 • верно sant, riktigt
 • мало lite
 • ещё ännu
 • Ну что вы! Så ni pratar!
 • уже redan
 • прекрасно utmärkt, fint

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kap-5-ryska-glosor.5839235.html

Dela