Kap 17: Beaivi, násttit ja mánnu, Nordsamiska 1-3

Övningen är skapad 2019-05-23 av woluba. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • beaivi sol
 • mánnu måne
 • násti stjärna
 • násttit stjärnor
 • albmi himmel
 • arvedávgi regnbåge
 • guovssahas norrsken
 • balva moln
 • liekkas varm
 • čuovgat ljus
 • šearrat klar
 • jorbbas rund
 • báitit, dat báitá lysa, den lyser
 • šealgut, dat šealgu blänka, den blänker
 • ligget, dat ligge värma, den värmer
 • Maid don oainnát almmis? Mun oainnán...
 • Mun oainnán beaivvi Jag ser solen.
 • Don oainnát mánu. Du ser månen.
 • Son oaidná násttiid. Hon ser stjärnorna.
 • Beaivi lea liekkas. Solen är varm.
 • Mánnu lea jorbbas. Månen är rund.
 • Mánnu báitá. Månen lyser.
 • Mánnu báitá. Månen lyser, månen värmer, månen blänker.
 • Beaivi ligge. Solen värmer, solen lyser, solen blänker.
 • Násti šealgu. Stjärnen blänker, stjärnen värmer, stjärnen lyser.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kap-17-beaivi-nasttit-ja-mannu-nordsamiska-1-3.9090732.html

Dela