Kap 13: Ruoktu, Nordsamiska 4-6

Övningen är skapad 2021-11-08 av woluba. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • dállu hus
 • latnja rum
 • gievkkan kök
 • tv-latnja tv-rum
 • hivsset toalett
 • oađđinlatnja sovrum
 • beađka stol
 • beavdi bord
 • soffá sofa
 • seaŋga säng
 • gábe skåp
 • hildu hylla
 • uksa dörr
 • láse fönster
 • lámpu lampa
 • bassat lihtiid att diska
 • veallát att ligga
 • čohkkát att sitta
 • geahččat att titta
 • nohkkat att sova
 • Gos hivsset lea? Var är toan?
 • Doppe lea. Där är den.
 • Dále lea. Här är den.
 • Gos son lea? Var är hon/han?
 • Son lea gievkkanis. Han/hon är i köket.
 • Son lea hivssegis. Hon/han är på toan.
 • Son lea dálus. Han/hon är i huset.
 • Gos lea girji? Var är boken?
 • Girji lea beavddi nalde. Boken är på bordet.
 • Girji lea beaŋkka nalde. Boken är på stolen.
 • Bija girjji beavddi nala. Lägg boken på bordet.
 • Bija girjji beaŋkka nala. Lägg boken på stolen.
 • Maid don dagat? Vad gör du?
 • Mun geahčan TV:a. Jag tittar på tv.
 • Mun logan girjji. Jag läser en bok.
 • Lea seavdnjat. Det är mörkt.
 • Čahkket lámppu! Sätt på lampan!
 • Jáddat lámppu! Släck lampan!
 • Gidde uvssa! Stäng dörren!
 • Raba uvssa! Öppna dörren!
 • Raba láse! Öppna fönstret!
 • Gidde láse! Stäng fönstret!
 • Čohkket! Sitt!
 • Atte munnje girjji! Ge mig boken!
 • Atte munnje sihkkuma! Ge mig sudden!
 • Atte munnje peanna! Ge mig pennan!
 • Mun attán dutnje sihkkuma. Jag ger dig sudden.
 • Mun attán sutnje girjji. Jag ger honom/henne boken.
 • mun veallán, don veallát, son veallá, mii veallát, dii veallábehtet, sii veallájit jagi ligger, du ligger, han/hon ligger, vi ligger, de ligger, dom ligger
 • mun čohkkán, don čohkkát, son čohkká, mii čohkkát, dii čohkkábehtet, sii čoahkkájit jag sitterm du sitter, han/hon sitter, vi sitter, de sitter, dom sitter
 • mun geahčan, don geahčat, son geahččá, mii geahččat, dii geahččabehtet, sii gehččet jag tittar, du tittar, hon/han tittar, vi tittar, de tittar, dom tittar
 • mun nohkan, don nohkat, son nohkká, mii nohkkat, dii nohkkabehtet, sii nohkket jag sover, du sover, han/hon sover, vi sover, de sover, dom sover

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kap-13-ruoktu-nordsamiska-4-6.10700307.html

Dela