Kap. 12 Inbrott hos Tina

Övningen är skapad 2017-08-28 av sfikramfors. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hyra ‏ክራይ‏
 • ett hyreshus Ett hus med lägenheter som man betalar hyra för.
 • en bottenvåning ‏ትሕቲ ኹሉ‏ ‏ደርቢ‏
 • stå, står, stod, stått ‏(ከይተነቓነቕካ) ትኽ ኢልካ ጠጠው ምባል፡ ሰጥ ምባል‏
 • minnas, minns, mindes, mints ‏ምዝካር፡ ምውካእ፡ ትዝ ምባል‏
 • nära, närmare, närmast ‏ኣብ ቀረባ‏
 • bryta upp, bryter upp, bröt upp, brytit upp ‏ምጥሓስ፡ ምፍራስ፡ ምዕናው‏
 • titta sig omkring ‏ኣብ ዙርያ‏
 • (ett) silver ‏ብሩር፡ ጻዕዳ ዚሕብሩ ክቡር ማዕድናዊ ንጥረ ነገር‏
 • antagligen ‏ምናልባት፡ ኣሸበሸብ‏
 • värdefull ‏ክቡር፡ ዕዙዝ፡ ዓቢ፡ ኣገዳሲ፡ ጠቓሚ‏
 • en låda ‏(ኣርባዕተ ጥርዚ ዘለዎ) መቐመጢ፡ ሳጹን፡ ሳንዱቕ‏
 • en byrå ‏ኮሞዲኖ‏
 • utdragen, utdraget, utdragna t.ex. när man har öppnat en låda - är den utdragen
 • ett golv ‏ምድሪ ቤት፡ ባይታ፡ መሬት‏
 • huller om buller utan någon ordning
 • en tjuv ‏ሰራቒ፡ ሌባ‏
 • stjäla, stjäl, stal, stulit ‏ምስራቕ፡ ምፍጋር፡ ምጕሓል፡ ምቕጣፍ፡ ከየፍቀድካ( ዘይገንዘብካ) ምውሳድ፡ ጨብ ምባል (ኣበለ)፡ ምንጣር (ኣንጠረ)‏
 • förtvivlad ‏ተስፋ ዜቝርጽ፡ ከቢድ ጓሂ፡ ተስፋ ዘይብሉ (ተስፋ ኣልቦ)፡ ባህ ዘየብል‏
 • en polis ‏ፖሊስ፡ ሓለውቲ ስርዓት‏
 • röra, rör, rörde, rört ‏ዚትንክፍ፡ ዚምልከት‏
 • tills ‏ክሳብ‏
 • efter ett tag efter en kort tid
 • hända, händer, hände, hänt ‏ምዃን (ኰነ)፡ ምፍጻም (ተፈጸመ)፡ ምርካብ (ተረኽበ)‏
 • en polisanmälan ‏ንሰበ-ስልጣን ዚወሃብ ጸብጻብ፣ ሓበሬታ ንተኻፈልቲ‏
 • stulen, stulet, stulna en sak (saker) som en tjuv har tagit
 • saknas, saknades, saknats ‏ምጕዳል፡ ዘየለ‏
 • den ena ‏ካብ ክልቲኡ ሓደ‏
 • en lista papper med ord (eller namn) t.ex. en ordlista
 • skicka, skickar, skickade, skickat ‏ምስዳድ፡ ምልኣኽ፡ ምምላእ‏
 • komplettera ‏(ገለ ነገር ወሲኽካ ወይ መሊእካ) ምሉእ ከም ዚኸውን ምግባር‏
 • en anmälan ‏ንሰበ-ስልጣን ዚወሃብ ጸብጻብ፣ ሓበሬታ ንተኻፈልቲ‏
 • ett bevis ‏ምስክር፡ መረጋገጺ‏
 • ett försäkringsbolag ‏ኩባንያ ውሕስነት ወይ መድሕን‏
 • en hemförsäkring om du har en hemförsäkring kan du få pengar från ett försäkringsbolan om något blir stulet eller förstört
 • en kopia ‏ቅዳሕ፡ ግልባጥ‏
 • sätta sig ‏ኮፍ ምባል‏
 • ta sig in komma in på något sätt
 • ta sig ut ur komma ut ur någonting ett hus t.ex.
 • reagera, reagerar, reagerade, reagerat ‏ግብረ መልሲ ምምላስ‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kap-12-inbrott-hos-tina.7361137.html

Dela