Kap. 11 Familjen Åberg

Övningen är skapad 2017-07-06 av sfikramfors. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • består av Familjen består av 4 personer: Det finns 4 personer i familjen
 • ett intresse ‏ተገዳስነት፡ ዝንባሌ‏
 • (ett) fiske ‏ምግፋፍ ዓሳ‏
 • motion ‏ንኽንክን ጥዕና ዚግበር ልምምድ ወይ ምውስዋስ ኣካላት‏
 • motionera när man rör på sig, när man tränar
 • (en) matlagning substantivet av att laga mat
 • just ‏ሕጂሕጂ፡ ልክዕ፡ ከመይ ድኣ፡ ሽዑሽዑ‏
 • ett fritids ett fritidshem
 • (en) fotbollsträning substantivet av att träna fotboll
 • ett läsår ett år då elever studerar i skolan, från augusti till juni
 • en gitarr ‏ጊታር‏
 • ett band ‏ቅናት፡ ሸሪጥ፡ እድያት፡ ገመድ፡ መእሰሪ‏
 • öva, övar, övade ‏ምዕላም፡ ምልምማድ‏
 • fiska, fiskar, fiskade ‏ዓሳ ምግፋፍ‏
 • i väg ‏ምኻድ፡ ዕዝር ምባል‏
 • stilla ‏ምንቅስቓስ ዘይብሉ፡ ህዱእ፡ ርጉእ፡ ጸጥ፡ ጸጥ ዝበለ‏
 • en vän ‏ዓርኪ፡ መሓዛ‏
 • en väninna en vän som är en kvinna
 • (en) natur ‏ባህርይ፡ ተፈጥሮ፡ ስነፍጥረት‏
 • för mycket mer än man kan eller vill

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kap-11-familjen-aberg.7361506.html

Dela

Annonser