Kap 10: Gákti Nordsamiska 4-6

Övningen är skapad 2021-02-16 av woluba. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • liidni sjal
 • risku brosch
 • liinni sjalen
 • gahpir mössa
 • gahpira mössan
 • avvi bälte
 • avi bältet
 • suohkkobuvssat strympbyxor
 • suohkkobuvssaid strympbyxorna
 • vuoddagat skoband
 • vuoddagiid skobanden
 • nuhtohat bellingskor
 • nuhtohiid bellingskorna
 • čázehat näbbskor
 • čázehiid näbbskorna
 • sastebuvssat skinnbyxor
 • sastebuvssaid skinnbyxorna
 • raddeliehppá barmkläde
 • raddeliehpá barmklädet
 • roahkit silverspänne
 • rohkiid silverspäbbet
 • luhkka allväderskrage
 • luhka allväderskragen
 • beccegahpir flickmössa
 • beccegahpira flickmössan
 • diehppegahpir pojkmössa
 • diehppegahpira pojkmössan
 • guovlu område
 • guovllu området
 • goarrut att sy
 • njiškut att väva med vävsked
 • riessat att fransa en sjal
 • coggat gávtti att ta på sig gákti
 • geavahit använda
 • giessat att linda
 • goarun, goarut, goarru jag syr, du syr, han syr
 • njiškkun, njiškkut, njišku jag väver, du väver, han väver
 • riesan, riesat, riessá jag fransar, du fransar, hon fransar
 • cokkan gávtti, cokkat gávtti, coggá gávtti jag tar på mig gákti, du tar på dig gákti, hon tar på sig gákti
 • geavahan, geavahat, geavaha jag använder, du använder, hon använder
 • giesan, giesat, giessá jag lindar, du lindar, hon lindar
 • Mun cokkan gávtti go lea riegádanbeaivi Jag tar på mig gákti när det er födelsedag
 • heajat bröllop
 • rihpaskuvla konfirmation
 • riegádanbeaivi födelsedag
 • Son coggá gávtti Han tar på sig gákti
 • Giesa vuoddagiid! Linda skobanden!
 • Veahket mu bidjat riskku! Hjälp mig sätta på broschen!
 • Man guovllu gákti dus lea? Mus lea....gákti.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kap-10-gakti-nordsamiska-4-6.10290212.html

Dela