Fraser om dig själv

Övningen är skapad 2019-11-11 av petraa. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Ich heiße Jag heter
  • Ich wohne in Falun Jag bor i Falun
  • Ich bin zwölf Jahre alt Jag är tolv år
  • Wo wohnst du? Var bor du?
  • Wie alt bist du? Hur gammal är du?
  • Woher kommst du? Varifrån kommer du?
  • Wie heißt du? Vad heter du?
  • Was spielst du gern? Vad spelar du gärna?
  • Ich komme aus Schweden Jag kommer från Sverige
  • Ich spiele gern Jag spelar gärna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fraser-om-dig-sjalv.3659008.html

Dela