Kanji kap. 17 Glosor

Övningen är skapad 2018-02-21 av mironotango. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 二十歳 20 år
 • おせいぼ nyårsgåva
 • 習う att lära sig
 • 習字 kaligrafi
 • 練習 att öva
 • 習慣 vana
 • 主に huvudsakligen
 • 主婦 hemmafru
 • 主語 subjekt
 • 持ち主 ägare
 • 結婚する att gifta sig
 • 結果 resultat
 • 結論 slutsats
 • 結ぶ att knyta en knut
 • 離婚 skilsmässa
 • 婚約者 fiancé
 • 新婚 nygifta
 • 未婚 ogift
 • 集める att samla
 • 特集 tidning
 • 集中する att koncentrera sig
 • 発表する att ge en presentation
 • 発音 uttal
 • 出発 avgång
 • 発明 uppfinning
 • 表紙 framsida
 • 表現 uttryck
 • 表す att uttrycka
 • fronten
 • 活動 aktivitet
 • 生活 liv, leva
 • 活発な aktiv
 • 活用 böjning
 • 活気 livlighet
 • 写真 foto
 • 写す att kopiera
 • 写生 sketch
 • 描写する att beskriva
 • 真ん中 i mitten, center
 • 真上 ovanför
 • 真夜中 midnatt
 • 歩く att gå
 • 歩道 trottoar
 • 一歩 ett steg
 • 散歩する att promenera
 • 進歩 framsteg
 • 分野 rike, fält
 • 野球 Baseball
 • 野菜 grönsak

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kanji-kap-17-glosor.8069128.html

Dela

Annonser