Kanji kap. 16 Glosor

Övningen är skapad 2018-02-21 av mironotango. Antal frågor: 57.
Välj frågor (57)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 世界 världen
 • 世代 generation
 • 世の中 samhälle
 • 視界 synlighet
 • 政界 politikens värld
 • 限界 grän, begränsning
 • 全部 allt
 • 安全 säkerhet
 • 全国 helt land
 • 全く hellt och hållet
 • 全て allt
 • 部屋 rum
 • ~部 klubb
 • 部長 avdelningschef
 • 始まる någonting börjar
 • 始める att börja någonting
 • 始発 första tåget
 • 開始 start
 • 毎週 varje vecka
 • 一週間 en vecka
 • 先週 förra veckan
 • 二週目 andra veckan
 • 週末 helg
 • 以外 ~bara
 • 以上 ~eller mer
 • 以内 ~innuti
 • 以前 innan
 • 考える tänka sig
 • 考え idé
 • 考古学 arkeologi
 • 参考 referens
 • 本屋 bokhandel
 • 魚屋 fiskaffär
 • 屋上 hustak
 • 屋内 innomhus
 • 味方 person på sin sida
 • 読み方 sätt att läsa
 • 夕方 kväll
 • 両方 båda
 • 方法 metod
 • 運動 träning
 • 運転 körning
 • 運がいい tursam
 • 運命 öde
 • 運ぶ att bära
 • 動く att röra på sig
 • 動物 djur
 • 自動車 automobil
 • 動詞 verb
 • 教える att lära ut
 • 教室 klassrum
 • 教会 kyrka
 • キリストきょう kristendom
 • 教科書 textbok
 • 研究室 proffessor's kontor
 • 地下室 källare
 • 待合室 väntrum

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kanji-kap-16-glosor.8069391.html

Dela