just friends part 2

Övningen är skapad 2012-10-09 av julreh. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bli vänner make friends
 • föreläsning lecture
 • föredra prefer
 • några a couple of
 • mogen mature
 • ens even
 • låna borrow
 • låna ut lend (lent, lent)
 • uppsats essay
 • gammaldags old-fashioned
 • väluppfostrad well-behaved
 • lydig obedient
 • förolämpande insulting
 • det handlar om it's a matter of
 • uppfostra bring up (brought, brought)
 • visa brist på respekt disrespect
 • flera several
 • uppföra sig behave
 • definitivt certainly

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/just-friends-part-2.2273640.html

Dela

Annonser