Just friends? part 1

Övningen är skapad 2012-10-02 av julreh. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • många olika nationaliteter multi-cultural
 • befolkning population
 • sträng strict
 • ordentlig proper
 • fastän although
 • följa med come along (came, come)
 • problem trouble
 • ändå anyway
 • vanligtvis usually
 • dela på oss part
 • retas tease
 • skämta joke
 • se till make sure (made, made)
 • rasande furious
 • gravid pregnant
 • förhållande relationship

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/just-friends-part-1.2239137.html

Dela

Annonser