Jusitce glosor

Övningen är skapad 2017-08-27 av Moa102. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rättvisa justice
 • våld force
 • skrämma bort scare away
 • ta till fånga capture
 • beväpnad armed
 • undvika, låta bli avoid
 • skatt tax
 • straff punishment
 • orättvis unfair
 • samhälle society
 • syndare sinner
 • rättvisa, ärlighet fairness
 • däggdjur mammal
 • reagera react
 • lura, bedra cheat
 • bedragare cheater
 • ta åt sig äran take the rewards
 • straffa punish
 • lag law
 • hårt harshly
 • enorm huge
 • hämnd revenge
 • vedergällning, hämnd retribution
 • domstol court
 • jaga chase
 • fiende enemy
 • skapa create
 • ta itu med deal with
 • borttagande removal

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/jusitce-glosor.7382281.html

Dela