Juridik Kap. 9 Advokat, Polis, Åklagare och tull

Övningen är skapad 2019-03-15 av JamalHammoud. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Advokat محامي
 • Advokatexam شهادة محاماة
 • God advokatsed عرف المحاماة الحميد
 • Sveriges advokatsamfund رابطة المحاميين السويديين
 • Advokatjouren خفارة المحاميين / محامي مناوب
 • Polishögskolan كلية الشرطة
 • Polismyndigheter سلطة الشرطة
 • Rikskriminalpolisen الشرطة الجنائية المركزية
 • Rikspolischefen مدير الأمن العام
 • Rikspolisstyrelsen مديرية الأمن العام
 • Statens kriminaltekniska laboratorium مختبر الدولة الفني الجنائي
 • Säkerhetspolisen شرطة الأمن العام
 • Ekoroteln شعبة مكافحة الجنايات الاقتصادية
 • Narkotikaroreln شعبة مكافحة المخدرات

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/juridik-kap-9-advokat-polis-aklagare-och-tull.8940026.html

Dela