Juridik Kap.2 Individ och samhället

Övningen är skapad 2019-02-26 av JamalHammoud. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Lagfaren ضليع في القانون
 • Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna معاهدة أوروبا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية
 • Mänskliga rättigheter حقوق الإنسان
 • Offentlighet العمومية
 • Demonstrationsfrihet حرية التظاهر
 • Föreningsfrihet حرية تاسيس الجمعيات
 • Informationsfrihet حرية الحصول على المعلومات
 • mötesfrihet حرية التجمع أو التجمهر
 • Ratificerat يصادق على - يبرم
 • Reilgionsfrihet حرية ممارسة الطقوس الدينية
 • Yttrandefrihet حرية التعبير
 • Tilläggsprotokoll محضر إضافي
 • FN:s Barnkonvention معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الطفل
 • Rättsförmåga مقدرة أو أهلية قانونية ( حقوق و واجبات )
 • Rättskapacitet مقدرة أو أهلية قانونية ( حقوق و واجبات )
 • Rättssubjekt كيان قانوني / طرف في مسالة قضائية
 • Dödförklaring اعلان الوفاة
 • Rättslig handlingsförmåga أهلية أو مقدرة قانونية للتصرف
 • Uppburit تلقي
 • Återbära يرد أو يعيد
 • Behandlig معالجة
 • Datainspektionen سلطة مراقبة التعامل بالبيانات
 • DIFS القوانين الخاصة لسلطة التعامل بالبيانات
 • personuppgiftsförordningen قانون التعامل معالبيانات الشخصية
 • God inkassosed الأعراف الحميدة لتحصيل الديون
 • Inkassoföretag شركة تحصيل الديون
 • Inkassolagen قانون تحصيل الديون
 • Kreditupplysningsföretag شركة التزويد بالمعلومات عن القدرة الائتمانية
 • Kredirupplysningslagen قانون المعلومات الائتمانية
 • Offentlighets- och sekretesslagen قانون السرية و العمومية
 • Allmän tolk مترجم شفوي عام
 • Lag om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare قانون الالتزام بواجب كتمان السر لبعض المترجمين
 • Obehörigen غير ماهل
 • Diskrimineringsförbud منع التمييز
 • Meddelarfrihet för tjänstemän m.fl حرية الأخبار / ادلاء معالومات من قبل موظفين الرسميين الخ
 • Offentlighet vid sammanträden العلنية عند الاجتماعات
 • Språklagen قانون اللغة
 • Yttrandefrihet för tjänstemän m.fl حرية التعبير للموظفين الرسميين الخ
 • Diskrimineringsersättning التعويض عند التمييز

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/juridik-kap-2-individ-och-samhallet.8917201.html

Dela