Annonser


Juridik Kap.12 Förvaltningsmål

Övningen är skapad 2019-04-06 av JamalHammoud. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Förvaltningsprocesslagen (FPL) قانون الإجراءات الإدارية
 • Anhängiggörande يرفع أو يقيم دعوى
 • Handläggning معالجة القضية
 • Initialstadiet المرحلة الاولى
 • Sakprövningsförutsättningarna التحقق من الشروط
 • Beredningsstadiet اعداد المرحلة
 • Avgörande Stadiet مرحلة حاسمة
 • Verkställighetsstadiet مرحلة التنفيذ
 • Skattemål قضية ضريبية
 • Mål enligt socialtjänstlagen قضايا بموجب قانون الخدمة الاجتماعية
 • Försörjningsstöd دعم الإعالة
 • Socialförsäkringsmål قضايا التأمينات الإجتماعية
 • LVU- mål القضايا المتضمنة تشريعات خاصة لرعاية الأحداث
 • LVM- mål القضايا المتعلقة برعاية المدمنين في بعض الحالات
 • Psykiatrimål قضايا نفسية
 • Permission اجازة من السجن / المأذونية
 • Laglighetsprövning enligt kommunallagen اختبار الشرعية وفقا لقانون الحكم المحلي
 • Körkortsingripande سحب رخصة القيادة
 • Vanvård av djur سوء رعاية الحيوانات
 • Leverantör مورد
 • Ansökan طلب
 • Underställning خاضع
 • Besvär ازعاج معاناة او مضايقة
 • Omprövar إعادة النظر
 • Två parts- mål دعوة من طرفين
 • Vandelsprövning دراسة حسن السيرة والسلوك
 • Punktskrift طريقة بريل في الكتابة للعميان
 • Förhandsbesked اسعار مسبق
 • Expedition مكتب خدمات
 • Föredragning تفضيل
 • Nöjdförklaring إعلان الرضا
 • Utlänningslagen (UtlL) قانون الأجانب
 • Beslutsmotivering دوافع القرار
 • Besvärshänvisning رشادات الإستئنافا
 • Prejudikatdispens تصريح للنظر بقضية كونها ستصبح سابقة قانونية
 • Extraordinär dispens إعفاء استثنائي

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/juridik-kap-12-forvaltningsmal.9021676.html

Dela