Jonföreningar

Övningen är skapad 2019-02-01 av idaalindman. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • NaCl natriumklorid
 • NaOH natriumhydroxid
 • Na₂CO₃ natriumkarbonat
 • NaHCO₃ natriumvätekarbonat
 • Na₂SO₄ natriumsulfat
 • KNO₃ kaliumnitrat
 • NH₄Cl ammoniumklorid
 • NH₄NO₃ ammoniumnitrat
 • (NH₄)₂SO₄ ammoniumsulfat
 • (NH₄)₂HPO₄ diammoniumvätefosfat
 • CaO kalciumoxid
 • Ca(OH)₂ kalciumhydroxid
 • CaCO₃ kalciumkarbonat
 • Ca(NO₃)₂ kalciumnitrat
 • Ca(H₂PO₄)₂ kalciumdivätefosfat
 • CaSO₄*2H₂O kalciumsulfat
 • Al₂(SO₄)₃ aluminiumsulfat
 • AgNO₃ silvernitrat
 • AgBr silverbromid
 • ZnCl₂ zinkklorid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/jonforeningar.8864129.html

Dela