Joner

Övningen är skapad 2018-12-03 av mar_0359. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fosfatjon PO₄³⁻
 • vätefosfatjon HPO₄²⁻
 • divätefosfatjon H₂PO₄⁻
 • Fosforsyra H₃PO₄
 • svavelsyra H₂SO₄
 • sulfatjon SO₄²⁻
 • vätesulfatjon HSO₄⁻
 • kolsyra H₂CO₃
 • vätekarbonatjon HCO₃⁻
 • karbonatjon CO₃²⁻
 • Salpetersyra HNO₃
 • nitratjon NO₃⁻
 • Ammoniak NH₃
 • ammoniumjon NH₄⁺
 • klorid Cl⁻
 • fluorid F⁻
 • bromid Br⁻
 • jodid I⁻
 • oxid O²⁻
 • nitrid N³⁻
 • Natriumjon Na⁺
 • Kaliumjon K⁺
 • Magnesiumjon Mg²⁺
 • Kalciumjon Ca²⁺
 • Trevärt järn Fe³⁺
 • Tvåvärt järn Fe²⁺
 • tvåvärt koppar Cu²⁺
 • envärt koppar Cu⁺
 • zinkjon Zn²⁺
 • Silverjon Ag⁺
 • hydroxidjon OH⁻
 • nitritjon NO₂⁻
 • cyanidjon CN⁻

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/joner.8736027.html

Dela