Joner

Övningen är skapad 2018-10-24 av IroNiCDeluxe. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Natriumjon Na⁺
 • Kalciumjon Ca²⁺
 • Aluminiumjon Al³⁺
 • Kloridjon Cl⁻
 • Oxidjon O²⁻
 • Sulfidjon S²⁻
 • Nitridjon N³⁻
 • Hydroxidjon OH⁻
 • Nitratjon NO₃⁻
 • Karbonatjon CO₃²⁻
 • Sulfatjon SO₄²⁻
 • Fosfatjon PO₄³⁻
 • Ammoniumjon NH₄⁺

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/joner.8622585.html

Dela