Joner

Övningen är skapad 2018-04-10 av turkan. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • oxoniumjon H3O+
  • hydroxidjon HO-
  • ammoniumjon NH4+
  • nitratjon NO3-
  • karbonatjon CO3, 2-
  • fosfatjon PO4, 3-
  • sulfatjon SO4, 2-
  • cyanidjon CN-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/joner.8180390.html

Dela