Joner, syror och baser

Övningen är skapad 2018-03-27 av Mattaan. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • hydroxidjon OH-
  • ammoniumjon NH4+
  • vätekarbonatjon HCO3-
  • karbonatjon CO3 2-
  • sulfatjon SO4 2-
  • nitratjon NO3-
  • saltsyra HCL
  • svavelsyra H2SO4
  • saltpetersyra HNO3
  • ammoniak NH3

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/joner-syror-och-baser.8163238.html

Dela