Joner och sammansatta joner

Övningen är skapad 2018-12-02 av stinalisajohansson. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • silverjon Ag+
 • koppar(II)jon Cu 2+
 • zinkjon Zn 2+
 • bly(II)jon Pb 2+
 • mangan(II)jon Mn 2+
 • oxoniumjon H3O +
 • ammoniumjon NH4 +
 • nitratjon NO3 -
 • hydroxidjon OH -
 • sulfatjon SO4 2-
 • fosfatjon PO4 3-
 • karbonatjon CO3 2-
 • permanganatjon MnO4 -

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/joner-och-sammansatta-joner.8733609.html

Dela