Joner att kunna

Övningen är skapad 2018-04-23 av AnnaWeckstrom. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vätejon H+
 • oxoniumjon H₃O+
 • natriumjon Na+
 • kaliumjon K+
 • ammoniumjon NH₄+
 • magnesiumjon Mg2+
 • kalciumjon Ca2+
 • bariumjon Ba2+
 • aluminiumjon Al3+
 • silverjon Ag+
 • kopparjon Cu2+
 • järn(II)jon Fe2+
 • järn(III)jon Fe3+
 • blyjon Pb2+
 • flouridjon F-
 • kloridjon Cl-
 • bromidjon Br-
 • jodidjon I-
 • oxidjon O2-
 • sulfidjon S2-
 • nitridjon N3-
 • saltsyra HCl
 • svavelsyra H₂SO₄
 • salpetersyra HNO₃
 • kolsyra H₂CO₃
 • fosforsyra H₃PO₄
 • natriumhydroxid NaOH
 • kaliumhydroxid KOH
 • ammoniak NH₃
 • hydroxidjon OH-
 • vätesulfatjon HSO₄-
 • sulfatjon SO₄2-
 • nitratjon NO₃-
 • vätekarbonatjon HCO₃-
 • karbonatjon CO₃2-
 • divätefosfatjon H₂PO₄-
 • vätefosfatjon HPO₄2-
 • fosfatjon PO₄3-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/joner-att-kunna.8209344.html

Dela