jonas ogräs test

Övningen är skapad 2019-03-04 av darkflower. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Viola arvensis trivs bäst i lätta näringsfattiga jordar, torra och näringsrika marker, lätt fuktig jord, fuktig kväverik mark
 • Vilken växt är flerårig Equisetum arvense ssp. arvense, Persicaria maculosa, Chenopodium album, Capsella bursa-pastoris, Tripleurospermum perforata
 • Etternässlan blommar juni-augusti, juni-oktober, juni-juli
 • Kirskål växer på äng och kulturmarker, åkrar och jordhögar, ängar och betesmarker, åkrar odlad mark men också på berg
 • Concolvulus arvensis är flerårig, ettårig, endagig
 • Åkertistel tillhör korgblommiga växter, vinde växter, nejlik växter, korsblommiga växter
 • Baldersbrå trivs i kväverik torr-frisk kulturmark, vid vägkanter-gårdar- stränder och torr kulturmark, äng och kulturmark
 • Urtica urens trivs: odladmark- runt gårdar och på öppen mark, vid vägkanter- gårdar- stränder och torr kulturmark, äng och kulturmarker, kultur på verkad mark
 • Taraxacum vulgare trivs: frisk mark och betesmarker, fuktiga- lätt skuggia kulturpåverkade marker, åkrar- planteringar och skräpmark
 • vad är det latinska namnet på den ettåriga växten i listan :Åkerfräken, Gråbo, Hundäxing, Kirskål, Maskros, Svinmålla, Åkerfräken (små bokstäver) chenopodium album
 • Åkerpilört trivs i lätt, fuktig näringsrik jord
 • Åkerpilört blommar juni -augusti
 • Åkervinda blommar juli-augusti, april-oktober, kontinuerligt från maj
 • Åkerviol tillhör violväxter, vindeväxter, nejlikväxter
 • Taraxacum vulgare trivs kulturpåverkade miljöer, äng och kulturmarker, vid vägkanter-
 • Baldersbrå tillhör familjen korgblommiga växter
 • Hundäxing flerårig, ettårig
 • Lomme trivs på öppna- lätt näringsrika marker, frisk mark och betesmarker, lätt fuktig jord
 • vilken växt trivs på salt och kväverika marker Chenopodium album, Equisetum arvense ssp. arvense, Persicaria maculosa
 • vilken växt tillhör Växtfamilj:Caryophyllaceae, nejlikväxter Våtarv, Svinmålla, Maskros, Hundäxing, Etternässla
 • vilken växt är längst Gråbo, Åkerviol, Etternässla, Baldersbrå, Lomme
 • vilken växt är kortast Baldersbrå, Hundäxing, Åkertistel, Åkervinda
 • vilken tillhör flockblommiga växter Aegopodium podagraria, Capsella bursa-pastoris, Artemisia vulgaris
 • vilken växt är inte korgblommig Kirskål, Åkertistel, Maskros, Gråbo, Baldersbrå
 • vad kalla de skott Åkerfräken bildar på våren sporax, sparax, fräkenspore
 • Våtarv är ettårig, flerårig
 • Svinmålla är ettårig, flerårig
 • Maskros är flerårig, ettårig
 • Kirskål är flerårig, ettårig
 • Hundäxing är flerårig, ettårig
 • Våtarv blommar kontinuerligt från maj, kontinuerligt från julafton, kontinuerligt från juli
 • Åkerpilört tillhör familjen slideväxter, mållväxter, korgblommiga växter
 • Kirskål tillhör familjen flockblommiga växter, korsblommiga växter, fräkenväxter
 • Åkerfräken tillhör fräkenväxter, vindeväxter, violväxter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/jonas-ogras-test.8935308.html

Dela