Join the quest. My best friend and other enemies.

Övningen är skapad 2020-11-03 av GryWallin. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hånler snears
 • slagen slapped
 • suckar sighs
 • klurigt, konstigt awkwardly
 • antyder suggests
 • den senaste tiden lately
 • kul, fantastisk awesome
 • övertygade convinced
 • ärligt talat honestly
 • lyckats succeeded
 • förstår realized

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/join-the-quest-my-best-friend-and-other-enemies.10097008.html

Dela

Annonser