Join the quest. Movies.

Övningen är skapad 2021-01-18 av GryWallin. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • filmregissör film director
 • filmresencion film review
 • skådespelare actors
 • reaktion reaction
 • hamn port
 • händelse event
 • nutid present time
 • skeppsvrak wreck
 • fiktiv (påhittad) fictional
 • imponerad impressed
 • utmärkelser awards
 • rekommendera recommend
 • handling plot
 • miljö setting

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/join-the-quest-movies.10216576.html

Dela