Join the quest. Friends and Foes

Övningen är skapad 2020-09-08 av GryWallin. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gemensamt in common
 • svår, ojämn rough
 • gammal vän old pal
 • svårigheter, problem troubles
 • håller ihop stick together
 • ta oss igenom det see it through
 • därför cause = because
 • kommer att gonna = going to
 • öde destiny
 • hålla hemligheter keeping secrets
 • får mig att skratta makes me laugh
 • bra på att lyssna a good listener
 • lita på din vän trust your friend

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/join-the-quest-friends-and-foes.9921492.html

Dela