Annonser


Jo v. 4

Övningen är skapad 2017-01-23 av carlil63. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • facts fakta
  • want vill
  • know vet
  • them dem
  • inhabitants invånare
  • states stater
  • altogether sammanlagt
  • sure visst
  • capital huvudstad
  • stripes ränder

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/jo-v-4.7007619.html

Dela