Je vous présente la Suède

Övningen är skapad 2017-02-09 av marben0909. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag presenterar för er je vous présente
 • fakta om données sur
 • yta superficie
 • befolkning population
 • invånare habitants
 • språk langues
 • minoritetsspråk des langues des minorités
 • huvudstad capitale
 • statsskick régime
 • monarki monarchie
 • konstitutionell constitutionnelle
 • demokrati démocratie
 • parlamentarisk parlementaire
 • parlament parlement
 • riksdagsmän députés
 • nationaldag fête nationale
 • det högsta la plus haute
 • sjö lac
 • den största le plus grand
 • 82 % tillhör 82 % appartient à
 • luthersk-evangeliska kyrkan l'église luthérienne évangelique
 • valuta unité monétaire
 • huvudsaklig principales
 • export exportations
 • trä bois
 • pappersmassa pâte à papier
 • lastbilar camions
 • utrustning équipments
 • produkter produits
 • kemiska chimiques
 • järnmalm minerais de fer
 • stål acier
 • import importations
 • olja pétrole
 • kläder vêtements

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/je-vous-presente-la-suede.7091154.html

Dela