Japanska 04

Övningen är skapad 2020-01-05 av SRJohnSmith. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • えいが film
 • おんがく musik
 • ざっし magasin
 • おさごはん frukost
 • おさけ alkohol
 • おちゃ grönt te
 • ばんごはん middag
 • ひるごはん lunch
 • みず vatten
 • いえ hem
 • うち hus; mitt ställe
 • がっこう skola
 • あさ morgon
 • おした imorgon
 • きょう idag
 • ごろ ...vid typ
 • こんばん i natt
 • しゅうまつ helg
 • どようび lördag
 • にちようび söndag
 • まいにち varje dag
 • まいばん varje natt
 • いく att gå
 • かえる att återvända
 • きく att lyssna
 • のむ att dricka
 • はなす att tala
 • よむ att läsa
 • おきる att gå upp
 • たべる att äta
 • ねる att sova
 • みる att se
 • くる att komma
 • する att göra
 • べんきょうする att studera
 • いい bra
 • はやい tidig
 • おまり inte mycket
 • ぜんぜん inte alls
 • たいてい oftast
 • ちょっと lite
 • ときどき ibland
 • よく ofta
 • そうですね det stämmer
 • でも men
 • どうですか vad sägs om
 • いつ när

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/japanska-04.9527938.html

Dela

Annonser