ITALIENSKA V49

Övningen är skapad 2018-12-05 av Bianik. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • på tåget sul treno
 • självklart certo
 • förtvivlad, jätte ledsen disperato
 • polisen la polizia
 • jag bjuder på ti offro
 • den va era
 • er vostro
 • ögonblick momento
 • röd rosso
 • ryggsäcken lo zaino
 • vi går andiamo
 • från stockholm di Stoccolma
 • det finns (plur) ci sono
 • med con
 • duktig (fem.) brava
 • minuter minuti
 • med tur fortunato
 • intelligent intelligente
 • åtminstone almeno
 • polisman poliziotto
 • stationen la stazione
 • unge man giovanotto
 • färg colore
 • lugn bara su
 • vilken färg är det di che colore é
 • jag tror det credo di sì
 • jag hittar trovo
 • kaffe caffé
 • vi tar hand om det här sistemiamo le cose
 • verkligen davvero
 • id- kort i documenti
 • allora
 • söt (fem.) carina
 • pengar i soldi
 • OK, det är bra va bene
 • här är ecco
 • kommer arriva
 • de pratar parlano
 • på stationen i Assisi alla stazione di Assisi
 • middag cena
 • er il suo

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/italienska-v49.8746685.html

Dela