Italienska v 12

Övningen är skapad 2019-03-21 av Evisen02. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stagioni årstider
 • mesi månader
 • settimane veckor
 • giorni dagar
 • L'inverno vinter
 • La primavera Vår
 • L'estate sommar
 • L'autunno höst
 • dicembre december
 • gennaio januari
 • febbario februari
 • marzo mars
 • aprile april
 • maggio maj
 • giugno juni
 • luglio juli
 • agosto augusti
 • settembre september
 • ottobre oktober
 • novembre november
 • lunedi måndag
 • martedi tisdag
 • mercoledi onsdag
 • giocedi torsdag
 • venerdi fredag
 • sabato lördag
 • domenica söndag

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/italienska-v-12.8984015.html

Dela