Italienska kurs 2 - inför prov VT 2020

Övningen är skapad 2020-02-18 av Mathilda0120. Antal frågor: 193.
Välj frågor (193)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Sono (ental) Jag är
 • Sei Du är
 • E` han/hon/det/den är
 • Siamo Vi är
 • Siete Ni är
 • Sono (flertal) De är
 • Ho Jag har
 • Hai Du har
 • Ha Han/hon/det/den har
 • Abbiamo Vi har
 • Avete Ni har
 • Hanno De har
 • Dare Ge
 • Dato Givit
 • Dire Säga
 • Detto Sagt
 • Fare Göra
 • Fatto Gjort
 • Leggere Läsa
 • Letto Läst
 • Mettere Sätta, ställa, lägga
 • Messo Satt, ställt, lagt
 • Prendere Ta
 • Preso Tagit
 • Scrivere Skriva
 • Scritto Skrivit
 • Vedere Se
 • Visto Sett
 • Abitare Bo
 • Abitato Bott
 • Aspettare Vänta, vänta på
 • Aspettato Väntat, väntat på
 • Cercare Leta, leta efter
 • Cercato Letat, letat efter
 • Comprare Köpa
 • Comprato Köpt
 • Incontrare Träffa, möta
 • Incontrato Träffat, mött
 • Lavorare Arbeta
 • Lavorato Arbetat
 • Mangiare Äta
 • Mangiato Ätit
 • Pagare Betala
 • Pagato Betalat
 • Parlare Prata, tala
 • Parlato Pratat
 • Studiare Studera
 • Studiato Studerat
 • Telefonare/-a Ringa, ringa till
 • Telefonato Ringt, ringt till
 • Trovare Hitta
 • Trovato Hittat
 • Avere Ha
 • Avuto Haft
 • Credere Tro
 • Creduto Trott
 • Vendere Sälja
 • Venduto Sålt
 • Conoscere Känna, känna till
 • Conosciuto Känt, känt till
 • Capire Förstå
 • Capito Förstått
 • Finire Sluta
 • Finite Slutat
 • Dormire Sova
 • Dormito Sovit
 • Sentire Känna, höra
 • Sentito Känt, hört
 • Andare , åka
 • Andato Gått, åkt
 • Arrivare Anlända, komma fram
 • Arrivato Anlänt, kommit fram
 • Cadere Falla, ramla
 • Caduto Fallit, ramlat
 • Entrare Gå in
 • Entrato Gått in
 • Essere Vara
 • Stato Varit
 • Partire Resa iväg, ge sig av
 • Partito Rest iväg, gett sig av
 • Rimanere Stanna kvar, återstå
 • Rimasto Stannat kvar, återstod
 • Ritornare Återvända
 • Ritornato Återvänt
 • Salire Gå upp, stiga in
 • Salito Gått upp, stigit in
 • Scendere Gå ner, stiga ur
 • Sceso Gått ner, stigit ur
 • Stare , befinna sig
 • Stato Mått, befunnit sig
 • Uscire Gå ut
 • Uscito Gått ut
 • Venire Komma
 • Venuto Kommit
 • Fare la spesa Handla
 • Il salumiere Charkuterihandlare
 • Cosa le do? Vad ska jag ge er? Vad vill ni ha?
 • Mi dà Ge mig
 • L´etto Hekto
 • Mezzo/-a Halv
 • Il prosciutto crudo Lufttorkad skinka
 • Altro? Något annat?
 • Il pezzo Bit
 • Il parmigiano Parmesanost
 • La ricotta Färskost
 • Le uova Ägg (flera)
 • Fresco/-a Färsk
 • La confezione Förpackning
 • Il burro Smör
 • Il panettiere Bagare
 • Mattiniero/-a Morgontidig
 • La ciabatta Bröd
 • Il chilo Kilo
 • La farina Mjöl
 • Integrale Fullkorns-
 • La bancarella Varustånd
 • La frutta Frukt
 • La verdura Grönsaker
 • É un po´che non la vedo Det var ett tag sedan jag såg er
 • Consigliare Rekommendera
 • L´arancia Apelsin
 • Trattato/-a Behandlad, besprutad
 • Divorare Sluka
 • Lo zucchino Squash
 • Sodo/-a Fast
 • Mi raccomando Kom ihåg det
 • L´insalata riccia Krusig sallad
 • Piú grande Större
 • Il basilico Basilika
 • L´orto Grönsaksland
 • Gli spinaci Spenat (flertal)
 • I ravioli di magro Ravioli med grönsaksfyllning
 • La spesa Varor
 • Ho tanta cose da fare e poco tempo Jag har så många saker att göra och så lite tid
 • E mezzo chilo di farina bianca Och ett halvt kilo vitt mjöl
 • Cosa mi consiglia? Vad rekommenderar du?
 • Viene dritto dal mio orto Det kommer direkt från mitt grönsaksland
 • Sapere Att veta
 • So Jag vet
 • Sai Du vet
 • Sa Han, hon, det, den, Ni vet
 • Sappiamo Vi vet
 • Sapete Ni vet
 • Sanno De vet
 • Facevo Jag gjorde
 • Facevi Du gjorde
 • Faceva Han, hon, det, den, Ni gjorde
 • Facevamo Vi gjorde
 • Facevate Ni gjorde
 • Facevano De gjorde
 • Dicevo Jag sa
 • Dicevi Du sa
 • Diceva Han, hon, det, den, Ni sa
 • Dicevamo Vi sa
 • Dicevate Ni sa
 • Dicevano De sa
 • Bere Att dricka
 • Bevevo Jag drack
 • Bevevi Du drack
 • Beveva Han, hon, den, det, Ni drack
 • Bevevamo Vi drack
 • Bevevate Ni drack
 • Bevevano De drack
 • Ero Jag var
 • Eri Du var
 • Era Han, hon, det, den, Ni var
 • Eravamo Vi var
 • Eravate Ni var
 • Erano De var
 • Dovevo Jag var tvungen
 • Dovevi Du var tvungen
 • Doveva Han, hon, det, den, Ni var tvungen
 • Dovevamo Vi var tvungna
 • Dovevate Ni var tvungna
 • Dovevano De var tvungna
 • lásperina Huvudvärkstablett
 • Stare male Må dåligt
 • Il mal di testa Huvudvärk
 • La gola Hals
 • Il male Smärta
 • Mi sento Jag känner mig
 • Portare Bära
 • Troppi För många
 • Desidera? Vad får det lov att vara?
 • I pesi Tunga saker
 • Schiena Rygg
 • La puntura Bett (insekt, mygga)
 • Pieno/-a Full
 • Colare Rinna
 • Sono raffreddato/-a Jag är förkyld
 • Vuole? Vill Ni ha?
 • Vuoi? Vill du ha?
 • Devi avere la pancia piena. Du måste vara mätt.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/italienska-kurs-2-infor-prov-vt-2020.9560369.html

Dela