Italienska kap 7

Övningen är skapad 2019-01-09 av idachristensson. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • il soggiorno vardagsrummet
 • legge hen läser
 • leggere att läsa
 • il balcone balkongen
 • souna det ringer
 • rispondere svara
 • fra cinque minuti om fem minuter
 • prendiamo vi tar
 • prendere att ta
 • l´aperitivo aperitifen
 • tutti alla
 • decidiamo vi beslutar
 • passare att tillbringa
 • la serata kvällen
 • pronto-a färdig, klar/ hallå
 • gli occhiali glasögonen
 • metto jag tar på
 • tavolino litet bord
 • la tasca fickan
 • la giacca kavajen, jackan
 • tutto allt
 • i soldi pengarna
 • non manca niente? finns det ingenting
 • andiamo? ska vi gå?
 • chiudo jag stänger
 • chiudere att stänga
 • la finestra fönstret
 • intanto under tiden
 • l´ascensore hissen
 • piano våning
 • va bene det är bra
 • scendiamo vi stiger av
 • a piedi till fots

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/italienska-kap-7.8779688.html

Dela