Italienska glosor Kap 2

Övningen är skapad 2019-11-07 av jacobbergfalk. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Incontro Möte
 • Sto Jag mår
 • Alla grande Toppen
 • Andiamo Vi går
 • A prendere För att ta
 • Anch'io Jag också
 • Dove Var
 • In centro I centrum
 • Vicino al colosseo Nära colosseum
 • Che bello Va trevligt
 • Abbastanza Ganska
 • Grande Stor
 • I tuoi genitor Dina föräldrar
 • Tua sorella Din syster
 • Cane Hund
 • Hai Har du?
 • Fratelli Syskon
 • Al liceo På gymnasiet
 • Gioco Jag spelar (sport)
 • Suono Jag spelar (instrument)
 • Chitarra Guitar
 • Stare con Vara med
 • I miei amici Mina vänner
 • Leggo Jag läser
 • Molto Mycket

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/italienska-glosor-kap-2.9422203.html

Dela