Italienska 1

Övningen är skapad 2019-05-16 av HenrikHellstrom93. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lui è he is
 • un uomo a man
 • lei è she is
 • una ragazza a girl
 • tu sei you are
 • una donna a woman
 • la donna the woman
 • donna mangia woman eats
 • la mela the apple
 • il ragazzo the boy
 • tu bevi you drink
 • uomo beve man drinks
 • l'acqua the water
 • io mangio I eat
 • pane bread
 • zucchero sugar
 • io bevo I drink
 • tu mangi you eat
 • lui beve he drinks
 • io sono I am
 • le donne the women
 • le ragazze the girls
 • i ragazzi the boys
 • gli uomini the men
 • loro sono they are
 • noi siamo we are
 • noi beviamo we drink
 • gli uomini bevono the men drink
 • voi siete uomini you are men
 • voi bevete l'acqua you all drink the water
 • il libro the book
 • io leggo I read
 • lei legge she reads
 • loro leggono they read
 • tu leggi you read
 • noi leggiamo we read
 • il giornale the newspaper
 • noi scriviamo we write
 • loro scrivono they write
 • lui scrive he writes
 • tu scrivi you write
 • io scrivo I write
 • lui ha he has
 • nel giornale in the newspaper
 • io ho I have
 • nello zucchero in the sugar
 • lo zucchero the sugar
 • al ragazzo to the boy
 • buongiorno good morning
 • io non sono i am not
 • non è it is not
 • buonasera good evening

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/italienska-1.9074831.html

Dela