Italiano sida 207

Övningen är skapad 2019-10-09 av italiano19. Antal frågor: 90.
Välj frågor (90)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • l'università per stranieri di Perugia universitet för utlänningar i Perugia
 • scusate ursäkta
 • mi dispiace jag är ledsen, tyvärr
 • la mia min
 • ragazza tjej
 • é della mia ragazza den är min tjejs
 • mio min
 • piú avanti längre fram
 • inglese engelska
 • londra london
 • scometto che jag slår vad om att
 • tedesco tysk
 • come mai varför
 • stranieri utlänningar
 • siete ni är
 • in vacanza på semester
 • studiamo vi studerar
 • adesso nu
 • andiamo vi åker
 • ad Assisi till Assisi
 • per för att
 • vedere se
 • la basilica di San Francesco San Fransesco kyrkan
 • vado jag åker
 • però men
 • quasi, quasi när jag tänker på saken
 • prima först
 • anch'io jag också
 • la stazione stationen
 • alla stazione di Assisi på stationen i Assisi
 • andiamo vi går
 • allora
 • momento ögonblick
 • lo zaino ryggsäcken
 • rosso röd
 • di Stoccolma från Stockholm
 • con med
 • i soldi pengarna
 • i documenti id kort
 • la polizia polisen
 • parlano de pratar
 • poliziotto polisman
 • trovo jag hittar
 • il suo er
 • sul treno på tåget
 • credo di si jag tror det
 • disperato förtvivlad, jätteledsen
 • su, su lugn bara
 • sistemiamo le cose vi tar hand om det här
 • colore färg
 • di che colore è vilken färg är
 • minuti minuter
 • arriva kommer
 • vostro er
 • era den var
 • brava duktig
 • carina söt
 • intelligente intelligent
 • ti offro jag bjuder dig på
 • caffè kaffe
 • giovanotto unge man
 • almeno åtminstone
 • cena middag
 • ecco här är
 • ci sono det finns
 • certo självklart
 • fortunato med tur
 • davvero verkligen
 • va bene det är bra
 • in centro i centrum
 • nel centro di Assisi i Assisis centrum
 • insieme tillsammans
 • idea idé
 • bellissima mycket vacker
 • benissimo jättebra
 • voi ni
 • questa det här
 • una mia amica en kompis till mig
 • abita hon bor
 • davvero verkligen
 • italiana italiensk
 • abiti bor du
 • abito jag bor
 • davanti alla basilica framför kyrkan
 • bar café
 • prendi un caffè vill du ha en kaffe
 • d'accordo ok
 • quattro fyra
 • per favore snälla
 • ecco a lei varsågod

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/italiano-sida-207.9350069.html

Dela