ITALIAN IMPORTANT VERBS

Övningen är skapad 2022-06-20 av DinMammasPenis. Antal frågor: 46.
Välj frågor (46)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • essere att vara
 • sapere att veta
 • fare att göra
 • avere att ha
 • potere att kunna
 • andare att gå/åka
 • dovere a trebui
 • volere att vilja
 • prendere att hämta
 • rispondere att svara
 • scegliere att välja
 • stare att stanna kvar
 • vedere att se
 • guardare att titta
 • ascoltare att lyssna/höra
 • mangiare att äta
 • dormire att sova
 • dire att säga
 • parlare att tala
 • guidare att köra
 • tacere att hålla käft
 • comprare att köpa
 • spendera att spendera
 • risparmiare att spara
 • vendere att sälja
 • mettere a putea
 • togliere att ta bort
 • tornare att återvända
 • aprire att öppna
 • chiudere att stänga
 • accendere att sätta på
 • spegnere att stänga av
 • ricordare att komma ihåg
 • dimenticare/scordare att glömma
 • cominciare att börja
 • finire/terminare att avsluta
 • entrare att gå in
 • uscire att gå ut
 • chiedere att fråga
 • arrivare att anlända
 • partire att avgå
 • tenere att ha(i handen)
 • rispondere att svara
 • lasciare att lämna?
 • studiare att studera
 • piacere att gilla

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/italian-important-verbs.10978480.html

Dela